Component Video

Standard przesyłu sygnału za pomocą trzech kabli, z których każdy przenosi inną składową obrazu. Zmniejsza to zakłócenia i straty sygnału. Podział jest następujący: złącze zielone – Y (luminancja), złącze niebieskie – Pb (niebieska składowa chrominancji) oraz złącze czerwone – Pr (czerwona składowa chrominancji)

Posted in Słownik. Bookmark the permalink.

Comments are closed.