Współczesny zoetrop autorstwa Sony

Urządzenie warzące 10 ton rozwija prędkość obrotową 50 km/h. Jest to bez wątpienia największe przedsięwzięcie tego typu. Zoetrop ma 10 m średnicy, a jego instalacja zajęła dziesięciu ludziom trzy dni. Czekamy na dalsze doniesienia o tym niecodziennym pomyśle.

Posted in Info and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.